Siemię lniane 0.7 kg

44747

Siemię lniane 0,7 kg

5,70 zł
Brutto

  • Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności
  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
  • 14 dni na zwrot 14 dni na zwrot

Na­sio­na lnu zwy­czaj­ne­go po­pu­lar­nie na­zy­wa­ne sie­mie­niem lnia­nym są nie­do­ce­nia­nym pro­duk­tem żyw­no­ścio­wym, który ma nie­zwy­kłą war­tość od­żyw­czą a także wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze.

Sie­mię lnia­ne dzia­ła osła­nia­ją­co i re­ge­ne­ru­ja­co na błonę prze­wo­du po­kar­mo­we­go i dla­te­go też od nie­pa­mięt­nych cza­sów jest sto­so­wa­ne w sta­nach za­pal­nych prze­wo­du po­kar­mo­we­go jak rów­nież w cho­ro­bie wrzo­do­wej za­rów­no żo­łąd­ka, jak i dwu­nast­ni­cy.Obec­nie ist­nie­je sze­reg zna­ko­mi­tych leków, które li­kwi­du­ją wy­mie­nio­ne cho­ro­by. Nie­mniej jed­nak sie­mię lnia­ne jako czyn­nik wspo­ma­ga­ją­cy te­ra­pię cią­gle jest sto­so­wa­ne.

Można stosować je w postaci dodatku do surówek i sałaty, a także jako przekąska. Można też zemleć.1-2 łyżeczki zmielonego siemienia zalać gorącą wodą. Otrzymany napar ma właściwości osłaniające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Można też wykonać "sezamki siemieniowe". Do podprażonego na patelni siemienia lnuianego (przykryć pokrywką) dodać małą ilość miodu. Smaczne i zdrowe!

44747
9 Przedmioty

Specyficzne kody

Zobacz także